ภาพกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -20 19)

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
ท่านปวีณา เทศยุคุณธร นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ได้ออกพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งต้องกักตัวหลังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดซึ่งเป็นประชาชนในเขตตำบลภารกิจช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานครั้งนี้
คลิกเพื่อขึ้นบนสุด