การออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้วในเบื้องต้น

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้วในเบื้องต้น
พร้อมกันนี้ ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี มาร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนช่วยให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากหรือน้ำท่วมในพื้นที่ ยกสิ่งของขึ้นที่สูง ติดตามการรายงานเตือนสถานการณ์อุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

ต่อเนื่อง
▶️หากประสงค์ขอความช่วยเหลือ
☎แจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 037210414
หรือ ปภ. อบต.หนองแก้ว 037210225

« ของ 2 »
คลิกเพื่อขึ้นบนสุด