นายกปวีณา เทศยุคุณธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วตรวจความเรียบร้อย และเปิดใช้งานศูนย์กักกัน แยกกัน และควบคุมไว้สังเกตอาการ LQ

วันนี้เวลา 16.30 น. นำโดยท่านนายกปวีณา เทศยุคุณธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมกับ นางสาวปานทิพย์ แตงเย็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานส่วนตำบลหนองแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจความเรียบร้อย และเปิดใช้งานศูนย์กักกัน แยกกัน และควบคุมไว้สังเกตอาการ LQ หลังจากได้รับแจ้งจากทางสาธารณสุข ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 )ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว จำนวน 1 ราย ซึ่งได้ส่งไปทำการรักษา ณ รพ.ประจันตคามแล้ว และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งเป็นเสี่ยงสูง จำนวน 9 คน ซึ่งได้รับคำสั่งให้แยกกัก หรือควบคุมไว้สังเกตุอาการเป็นเวลา 14 วัน ณ ศูนย์ LQ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด