นายกปวีณา เทศยุคุณธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วลงพื้นที่เพื่อมอบของช่วยเหลือประชาชนผู้อยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ท่านนายกปวีณา เทศยุคุณธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วยนายกิตติชัย ถาวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นางสาวปานทิพย์ แตงเย็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานส่วนตำบลหนองแก้ว ตัวแทน/ผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบของช่วยเหลือประชาชนผู้อยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด