หน้าแรก

แบบสอบถามออนไลน์

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ

สถิติเว็บ

  • 0
  • 0
  • 114
  • 39,949
  • 9,644
  • 1,250
[wpforo item=”topic” id=”5″]

การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส– จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วยกรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที…

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด