ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
…..ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตามที่โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่อจัดสรรสวัสดิการแห่งรัฐ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชนอย่างยั่งยืน


****โดยกำหนดระยะเวลาการรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยาน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565


**** สามารถลงทะเบียนได้ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอประจันตคาม ธนาคารธกส. ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย


****หรือสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์

คลิก>> https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/


****สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการ ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

+ แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565 คลิก>>

+ หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ คลิก>>

+ คู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2565 คลิก>>


****ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จะเป็นหน่วยแนะนำและช่วยตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เท่านั้น ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแก้วสามารถเข้ามารับเอกสารเพื่อไปยื่นเอกสาร ณ จุดลงทะเบียนใกล้บ้านของท่านได้ค่ะ


**** โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จะเปิดจุดแนะนำและช่วยตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นโดยมีกำหนดการดังนี้

 1. วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น ถึง 15.30 น.
  เปิดจุดแนะนำและช่วยตรวจสอบเอกสารสำหรับ หมู่ที่ 1,2,3 และ 4
 2. วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
  เปิดจุดแนะนำและช่วยตรวจสอบเอกสารสำหรับ หมู่ที่ 5,6,7 และ 8
 3. วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
  เปิดจุดแนะนำและช่วยตรวจสอบเอกสารสำหรับ หมู่ที่ 10,11
 4. วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
  เปิดจุดแนะนำและช่วยตรวจสอบเอกสารสำหรับ หมู่ที่ 11,12
  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
คลิกเพื่อขึ้นบนสุด