วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

วันนี้ เวลา 09.00 น. นางปวีณา เทศยุคุณธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลหนองแก้ว สนับสนุนของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ให้กับโรงเรียนวัดหนองแก้วและโรงเรียนวัดโคกเขื่อน อหนึ่งเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข โดยในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว, กิจกรรมการแสดงบนเวที
 
ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”