หน้าแรก

แบบสอบถามออนไลน์

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ

แจ้งการติดป้ายประชา...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

[ปักหมุด] แจ้งการติดป้ายประชาสัมพันธ์


nattapon
กระทู้: 1
หัวข้อเริ่มต้น
(@nattapon)
New Member
เข้าร่วม: 5 เดือน ที่ผ่านมา

แจ้งเรื่องการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว ได้มีการติดตั้งป้ายสัมพันธ์บนที่ทางสาธารณะ รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

1 ตอบกลับ
admin
กระทู้: 2
Admin
(@ke-nongkaeo)
สมาชิก
เข้าร่วม: 10 เดือน ที่ผ่านมา

ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้รับปัญหาแล้วครับ ผลเป็นประการใดทางองค์ารบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจะเร่งรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วครับ
 

ตอบ
แบ่งปัน:

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นการควบคุมหรือส่งเสริมด้านพาณิชย์และการอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการ…

การขอร่วมใช้นามสกุล

การขอร่วมใช้นามสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2) ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล)สำเนาทะเ…

การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย2. การจดทะเบียนหย่า3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การ…

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด