หน้าแรก

แบบสอบถามออนไลน์

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ

แจ้งการติดป้ายประชา...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

[ปักหมุด] แจ้งการติดป้ายประชาสัมพันธ์


nattapon
กระทู้: 1
หัวข้อเริ่มต้น
(@nattapon)
New Member
เข้าร่วม: 6 เดือน ที่ผ่านมา

แจ้งเรื่องการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว ได้มีการติดตั้งป้ายสัมพันธ์บนที่ทางสาธารณะ รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

3 ตอบกลับทั้งหมด
admin
กระทู้: 2
Admin
(@ke-nongkaeo)
สมาชิก
เข้าร่วม: 11 เดือน ที่ผ่านมา

ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้รับปัญหาแล้วครับ ผลเป็นประการใดทางองค์ารบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจะเร่งรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วครับ
 

ตอบ
1 ตอบ
jamijames
(@jamijames)
เข้าร่วม: 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

New Member
กระทู้: 1

Wounderful blog! I have go through all the content of this blog.This is really helpful and informative for me.If you are looking to buy an online men shalwar kameeez collcection in pakistan at an affordable and reasonable price.

ตอบ
jamy
กระทู้: 1
 jamy
(@jamy)
New Member
เข้าร่วม: 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

Wow,This is really an amazing topic! I have reading all the content of this forum.This is really helpful and informative for me.If any one wants this service.You can easily contact with me.

ตอบ
แบ่งปัน:

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นการควบคุมหรือส่งเสริมด้านพาณิชย์และการอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการ…

การขอร่วมใช้นามสกุล

การขอร่วมใช้นามสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2) ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล)สำเนาทะเ…

การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย2. การจดทะเบียนหย่า3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การ…

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด