หน้าแรก

แบบสอบถามออนไลน์

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

กระดานสนทนา
สถานะ
Author
หัวข้อ
ฟอรัม
ตอบกลับ
เข้าชม
โพสต์ล่าสุด 
Slot Pragmatic Bet 100 Rupiah GSNSLOT
โดย Slot Pragmatic Bet 100 Rupiah ..., ส.ค. 20 
  เรื่องเบี้ยยังชีพ
0
70
2 เดือน ที่ผ่านมา
แบ่งปัน:

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวมสถิติและทราบหลักฐานของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นการควบคุมหรือส่งเสริมด้านพาณิชย์และการอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการ…

การขอร่วมใช้นามสกุล

การขอร่วมใช้นามสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2) ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล)สำเนาทะเ…

การจดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย2. การจดทะเบียนหย่า3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การ…

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด