พิธีเปิดหน่วยบริการชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

                      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายกปวีณา  เทศยุคุณธร นายกงอค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วย นายกิตติชัย ถาวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว กำนันตำบลหนองแก้ว ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแก้ว และพนักงานส่วนตำบลหนองแก้ว ร่วมเปิดหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยมี นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายอำเภอประจันตคาม เป็นประธานพิธีเปิดประธานหน่วยบริหารชุมชนนอกระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดปราจีนบุรี