เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซื้อ นม ยู เอสที รถจืด โรงเรียนวัดหนองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซื้อ นม ยู เอสที รถจืด โรงเรียนวัดหนองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลดเอกสาร

doc00662420220323144724