เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลดเอกสาร

doc00662520220323144733