เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ยู เอสที รสจืด ของศพด.โรงเรียนวัดโคกเขื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ยู เอสที รสจืด ของศพด.โรงเรียนวัดโคกเขื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวห์โหลดเอกสาร

doc00662720220323144753