การติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอืนใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอืนใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด