สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีจะปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เรื่อง สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีจะปีงบประมาณ 2564 (เดือน กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564)

คลิกเพื่อขึ้นบนสุด