พิธีปล่อยพันธ์สวัตว์น้ำ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 25 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ในวันจันทร์ ที่ 25 กรกรฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และกรประมงจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดงานพิธีปล่อยพันธ์สวัตว์น้ำ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 25 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สวัตว์น้ำ ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว กำนันตำบลหนองแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ส่วนราชการทุกภาคส่วน และ พนักงานส่วนตำบลหนองแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่าสองร้อยคน ทั้งมีนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องขอของคุณนางปวีณา  เทศยุคุณธร นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นางกิตติมา คำภีร์ ประมงอำเภอ นายธงชัย เชิงเขา กำนันตำบลหนองแก้ว นางสุพิศ  เบ้าเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และขอขอบคุณสถานที่วัดหนองแก้วในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานเป็นอย่างสูง

« ของ 4 »