เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดาวห์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…..

doc00988420220726100703