คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป


ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์


1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โทรศัพท์ 037 210 414