นายกปวีณา เทศยุคุณธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น ท่านนายกปวีณา เทศยุคุณธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พร้อมด้วย นายกิตติชัย ถาวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ นางสาวปานทิพย์ แตงเย็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว พนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19) ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว ในตำบลหนองแก้ว