การงดเผาตอซังข้าว และฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว

Zero Burn ทุ่งสวย คลองใส ไร้ฝุ่น